Jest to strefa zwana czesto buforowa

Podstawową funkcją budynku inwentarskiego jest odizolowanie zwierząt od negatywnych Wpływów środowiska zewnętrznego, jakimi są: opady atmosferyczne, wiatr, temperatura powietrza zewnętrznego. Warto ponadto wyjaśnić, że zasada formowania odpowiedniego mikroklimatu nie obowiązuje w całym pomieszczeniu dla zwierząt, a wyłącznie w strefie ich przebywania. Ta strefa powietrza wewnętrznego ulokowana jest w dolnej części pomieszczenia i obejmuje powietrze od legowiskowych lub posadzek do pewnej wysokości, zależnej od rodzaju zwierząt. Wysokość strefy przebywania zwierząt wynosi od około 0,8 m do 1,5 m, przy czym najwyższe wartości dotyczą pomieszczenia z bydłem, natomiast trzoda chlewna, owce i kury wymagają mniejszej wysokości tej strefy. W stosunkowo niezbyt licznie występującej u kur, a incydentalnie u trzody chlewnej, technologii ze spiętrzonymi latkami, wysokość tej strefy jest większa i obejmuje dodatkowo wymiar wspomnianych klatek. Tak, więc bu dynki inwentarskie wznoszone są tylko w tym celu, aby stworzona została w ich wnętrzach stosunkowo niewielka, w porównaniu z całą kubaturą pomieszczenia, przestrzeń, gdzie parametry mikroklimatu, różne od zewnętrznych, zapewniają właściwe warunki dla przebiegu produkcji zwierzęcej. Wnętrze budynku inwentarskiego z zaznaczeniem występujących w nim stref powietrza. Pierwsza strefa bezpośrednio nad podłogą to strefa przebywania zwierząt, w której obowiązują wymagania dotyczące odpowiedniego mikroklimatu. Druga strefa, zazwyczaj znacznie większa od pierwszej, zaczyna się bezpośrednio nad nią i kończy pod sufitem. Jest to strefa zwana często buforową, a parametry jej mikroklimatu nie są dla budynków inwentarskich znormalizowane. [hasła pokrewne: bramy garażowe łódź, kamień elewacyjny, bramki obrotowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny schenker cennik