Budownictwo wielkoplytowe w Nowych Czeremuszkach

Naparzanie płyt w autoklawach następuje razem z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi. Wskutek gładkich powierzchni form uzyskuje się powierzchnie elementów o gotowej fakturze, wymagającej jedynie malowania i spoinowania na połączeniach. Transport płyt odbywa się w położeniu pionowym na specjalnie skonstruowanych samochodach. Do budowy każdego bloku stosowano dwa żurawie wieżowe BKSM55. Montaż jednego domu trwał 80 dni, z czego 25+30 dni trwał montaż nad ziemnej części, a pozostałe 50+55 dni roboty wykończeniowe. Budownictwo wielkopłytowe w Nowych Czeremuszkach. Pierwszy prototypowy budynek z cienkościennych płyt żebrowych wzniesiono na osiedlu nr 9 w Nowych Czeremuszkach w 1957 r. . Dobre wyniki tego budownictwa dały asumpt do zorganizowania prefabrykacji i budowy osiedli z takich płyt na wielką skalę. W końcu 1958 r. rozpoczęto tym systemem budowę szeregu osiedli w rejonie Choroszewo Mniewniki pod Moskwą. Dokumentację opracował zespół pracowników W. P. Łagutienki z Mosprojektu. Zasadą konstrukcyjną nowego budownictwa było wprowadzenie do pracy całej ściany, która pracuje jak belka o wysokości kondygnacji i rozpiętości całej izby. Cienka dzialowa ściana żebrowa przyjmuje obciążenie od stropu tylko w granicach danej kondygnacji i przenosi je na krawędzie niżej położonych płyt nośnych. Krawędzie ścian działowych, podobnych do dwuteownika, tworzą szkielet nośny, przy czym na dolnej krawędzi umieszcza się żelbetowy słup nośny, O ma górnej płytę akustyczną. Grubość płyty ścian wewnętrznych wynosi 4 cm, ściany zewnętrzne mają charakter ścian osłonowych o grubości 16 cm; składają się one z 3 cm ścianki żelbetowej licowanej ceramiką i ocieplonej 12 cm warstwą szkła piankowego. Wymiary tych płyt wynoszą 320 X 285 cm oraz 520 X 285 cm na szczytach. [patrz też: brama garażowa, schenker cennik, bramki rozsuwane, suwnice bramowe ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka ruukki odległość szamba od granicy schenker cennik vitopend 100 instrukcja