Bloki mieszkalne Lake Meadows Chicago (architekci: Skidmore, Owings i MerilZ).

Są to budynki mieszkalne największej firmy projektowej w Stanach Zjednoczonych A. P. przeznaczone dla ludności o średnich dochodach. Zawierają one 1400 mieszkań w pięciu 12piętrowych i w czterech 20piętrowych blokach. Konstrukcja budynków 12piętrowych wykonana jest z żelbetu o stropach płytowych opartych na slupach grzybkowych. Lekkie ściany zewnętrzne jako ściany kurtynowe zawieszone są na wystających brzegach płyt stropowych. Konstrukcję ściany stanowią ramy z galwanizowanych lekkich kształtowników stalowych, wypełnionych szkłem i płytami azbestowo-cementowymi. Podobnej konstrukcji są ścianki podokienne, osłaniające grzejniki centralnego ogrzewania, Ściany czołowe budynku wykonane są z szarej cegły cementowej. Szczegół wejścia do 12piętrowego budynku mieszkalnego. Przyklady zastosowanie betonu w budownictwie mieszkaniowym w Polsce Deficyt materiałowy i niedobór fachowych sil rzemieślniczych w okresie powojennym występował niezwykle silnie również w Polsce, szczególnie na odcinku budownictwa mieszkaniowego. Toteż jesteśmy świadkami poszukiwania metod zmniejszenia kosztów budowy przez skrócenie cyklu budowy, zmniejszenia ciężaru budynku i zastosowania suchego montażu z elementów prefabrykowanych. Pierwsze lata poszukiwań natrafiały u nas na przeszkody przede wszystkim wobec braku odpowiedniego sprzętu montażowego. Dopiero zwolnienie pewnej liczby ciężkich żurawi, zajętych uprzednio przy budowie Huty im. Lenina pod Krakowem pozwoliło na częściowy montaż pierwszych bloków mieszkalnych w Nowej Hucie. Projekty nie były właściwie dostosowane do tego rodzaju systemu budowy, toteż ograniczono się do prefabrykacji i montażu jedynie niektórych elementów, jak stropy, schody i dachy. Te pierwsze doświadczenia wyzyskano na budowie innych osiedli, jak np. w Warszawie (Bielany i Wola), w Katowicach (Ligota), w Gdańsku, Wrocławiu, w Częstochowie (Oś Pracy) i innych. W osiedlach tych, z początku nieśmiało, zaczynają się pojawiać również i inne elementy, jak np. ramy okienne, portefenetry z płytą balkonową itp. Pierwszym budynkiem o konstrukcji wielkoblokowej w Polsce jest wzniesiony w 1954 r. budynek na osiedlu nr II w Nowej Hucie. Nie był to jeszcze całkowicie budynek Wielkoblokowy, gdyż w dolnych kondygnacjach oparty jest on na konstrukcji ceglanej, a tylko dwie najwyższe kondygnacje wraz z klasycystycznym detalem wykonane są z bloków żużlobetonowych. [przypisy: bramki uchylne, bramki wejściowe, bramy garażowe]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: anna siemienowicz inbag bartoszyce kalkulator współczynnika u