Bezwzglednie waznym czynnikiem okreslajacym szkodliwosc dzialania halasu jest czas jego trwania

Bezwzględnie ważnym czynnikiem określającym szkodliwość działania hałasu jest czas jego trwania. Ustalenia w tym zakresie podające zależność między czasem działania hałasu i czasem przerw w okresie jednego dnia roboczego a dopuszczalną wartością N. Poziom głośności przekraczający 120 dB stanowi granicę, po przekroczeniu, której odczuwa się wrażenie bólu. Przyczyną tego stanu jest rozsianie po całym ciele wtórnych receptorów energii drgań akustycznych, którymi są zakończenia należące do systemu nerwów czuciowych czas działania hałasu. i ruchowych. Pobudzenie do drgań własnych przedsionka i kanałów półkolistych ucha wewnętrznego wywołuje objawy mdłości i trudności w utrzymaniu równowagi ciała. Objawy te łączą się zazwyczaj z trudnościami w oddychaniu i mowie. W przypadku nieosłoniętych uszu opisane objawy zaczynają występować przy poziomach głośności 1007115 dE. Przy hałasie o poziomie głośności 160 do 170 dE mechaniczny wpływ drgań jest tak duży, że w ciągu nawet bardzo krótkiego okresu oddziaływania wszelka normalna działalność organizmu bywa sparaliżowana. Analiza tych wyników wskazuje, że przekroczenie krzywej N 85 występowało we wszystkich badanych zakładac h. Miało ono miejsce dla całego lub znacznego zakresu częstotliwości. Podano krzywą normową, która określa dopuszczalne poziomy prędkości drgań L dla nieprzerwanego ich działania (linia ciągła) oraz dla warunków, kiedy drgania te działają nie dłużej niż 20% czasu roboczego na jedną zmianę (linia przerywana). [więcej w: bramki wejściowe, ogrodzenia elektryczne, bramy garażowe łódź ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: głębokość przemarzania kalkulator współczynnika u kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny