Bez rusztowan opuszcza sie na

Bez rusztowań opuszcza się na dno rzeki kesony pływające, po spławieniu ich na miejsce opuszczania. Wykonuje się je na lądzie i po spuszczeniu na wodę holuje się na miejsce przeznaczenia, gdzie zostają swobodnie opuszczone na dno rzeki. W zależności od miejsca wykonania kesonów stosuje się różne sposoby spuszczania ich na wodę. Przy wykonaniu kesonów w suchych dokach odbywa się to przez napełnienie wodą komór doku. Kesony wykonane na pontonach opuszcza się na wodę pvzez zatopienie pontonów. Przy wykonaniu kesonów na lądzie można je opuścić na wodę za pomocą dźwigów lub spławić przy użyciu sprężonego powietrza (rys. 10-47) albo zsunąć do wody po pochylni (rys. 10-48). Spuszczanie kesonu na wodę z zastosowaniem sprężonego powietrza odbywa się w sposób następujący. Keson wykonany na brzegu lub sztucznej zostaje zagłębiony w grunt przy użyciu sprężonego powie- Jednocześnie z głębieniem kesonu usuwa się grunt na zewnątrz kesonu od strony rzeki. Po zagłębieniu kesonu na głębokość o ok. m większą od zanurzenia kesonu i po całkowitym usunięciu gruntu od strony rzeki keson wypływa na wodę. Po wyprowadzeniu kesonu na głęboką wodę wypuszcza się sprężone powietrze z komory roboczej w celu zwiększenia stateczności kesonu podczas holowania. Opuszczanie kesonów pływających na dno rzeki odbywa się przy użyciu pomostów stałych lub pływających, które nadają kierur nek kesonowi podczas opuszczania i utrzymują go we właściwym położeniu. Stałe pomosty kierujące wykonywane są w postaci jarzm palowych wbitych z obydwu stron kesonu wzdłuż ścian podłużnych. Przy głębokiej wodzie stosuje się pływające pomosty kierujące. Składają się one z dwóch barek kierujących i jednej lub dwóch barek kotwiczących (rys. 10-49). [podobne: piec kondensacyjny cena, garaże drewniane, Kamień dekoracyjny]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: piec kondensacyjny cena ranking okien vitopend 100 instrukcja serwisowa