Archive for July, 2016

Wplyw wspomnianych specjalizacji na ostateczny mikroklimat warto w tym miejscu przyblizyc i wyjasnic

Saturday, July 30th, 2016

Wpływ wspomnianych specjalizacji na ostateczny mikroklimat warto w tym miejscu przybliżyć i wyjaśnić. W okresie zimowym, przy ustabilizowanym dopływie do pomieszczenia powietrza i wilgoci, kształtowanie się w nim właściwych warunków klimatycznych zależne jest głównie od gospodarki ciepłem w danym wnętrzu. Ciepło do dostarczane jest przez zwierzęta przez z instalacji ogrzewczej. Odpływ ciepła z pomieszczenia przez przegrody zewnętrzne utrudniają: szczelna, zwarta bryła budowli i izolacja termiczna. Poszczególne specjalizacje inżynierskie mogą swoimi rozwiązaniami projektowymi lub wykonawstwem wpływać na mikroklimat w sposób następujący: – technolodzy decydują o ilości ciepła dostarczonego przez zwierzęta, wynikającej bezpośrednio z zagęszczenia obsady w danym wnętrzu, jak również o ilości wody doprowadzonej i ścieków odprowadzonych w procesach technologicznych, – architekci i konstruktorzy decydują o szczelności budynku, zawartości jego bryły, w tym i wysokości pomieszczenia, oraz o rodzajach materiałów budowlanych i ułożeniu izolacji termicznej w przegrodach, – instalatorzy określają grubość izolacji termicznej w poszczególnych przegrodach, decydują i doprowadzają odpowiednie ilości powietrza wentylacyjnego oraz ciepła z instalacji ogrzewczych, – elektrycy i automatycy wpływają na regulację wielkości strumienia powietrza w wentylacji mechanicznej. [więcej w: ogrodzenia betonowe, bramki obrotowe, bramy i ogrodzenia ]

Bezwzglednie waznym czynnikiem okreslajacym szkodliwosc dzialania halasu jest czas jego trwania

Saturday, July 30th, 2016

Bezwzględnie ważnym czynnikiem określającym szkodliwość działania hałasu jest czas jego trwania. Ustalenia w tym zakresie podające zależność między czasem działania hałasu i czasem przerw w okresie jednego dnia roboczego a dopuszczalną wartością N. Poziom głośności przekraczający 120 dB stanowi granicę, po przekroczeniu, której odczuwa się wrażenie bólu. Przyczyną tego stanu jest rozsianie po całym ciele wtórnych receptorów energii drgań akustycznych, którymi są zakończenia należące do systemu nerwów czuciowych czas działania hałasu. i ruchowych. Pobudzenie do drgań własnych przedsionka i kanałów półkolistych ucha wewnętrznego wywołuje objawy mdłości i trudności w utrzymaniu równowagi ciała. Objawy te łączą się zazwyczaj z trudnościami w oddychaniu i mowie. W przypadku nieosłoniętych uszu opisane objawy zaczynają występować przy poziomach głośności 1007115 dE. Przy hałasie o poziomie głośności 160 do 170 dE mechaniczny wpływ drgań jest tak duży, że w ciągu nawet bardzo krótkiego okresu oddziaływania wszelka normalna działalność organizmu bywa sparaliżowana. Analiza tych wyników wskazuje, że przekroczenie krzywej N 85 występowało we wszystkich badanych zakładac h. Miało ono miejsce dla całego lub znacznego zakresu częstotliwości. Podano krzywą normową, która określa dopuszczalne poziomy prędkości drgań L dla nieprzerwanego ich działania (linia ciągła) oraz dla warunków, kiedy drgania te działają nie dłużej niż 20% czasu roboczego na jedną zmianę (linia przerywana). [więcej w: bramki wejściowe, ogrodzenia elektryczne, bramy garażowe łódź ]