Archive for July, 2016

Elementy scian wewnetrznych

Tuesday, July 12th, 2016

Elementy ścian wewnętrznych wykonane są z żużlobetonu zbrojonego dwiema siatkami z drutu cp 3 mm o oczkach 15X15 cm i pokryte są obustronnie tynkiem gipsowym o grubo 0,5 cm. Nadproża i słupki otworów wykonane są z żwirobetonu. Stropy składają się z płyt pełnych, zbrojonych krzyżowo w dwóch dwucentymetrowych żwirobetonowych warstwach otoczonych żeberkami obwodowymi, ujmującymi wypełnienie z żużlobetonu. W płytach osadzone są ościeżnice drzwiowe i okienne. Płyty ścienne przyjęto w obliczeniu statycznym jako betonowe. W niektórych częściach są one dozbrojone wkładkami stalowymi i obliczone jako żelbet. Elementy wielkopłytowe o wymiarach na izbę, tj. o wielkości całych ścian i stropów ograniczających poszczególne pomieszczenia, dostosowane są do nośności żurawi. Stąd wielkość pomieszczeń określona jest wymiarem 14,50 m2 Dla uzyskania większych pomieszczeń zastosowano duże otwory prześwitowe o szerokości 2,50 m. Zbrojone krzyżowo płyty stropowe opierają się na wszystkich czterech ścianach otaczających pomieszczenie. Klatki schodowe montowane są z trzech elementów. żelbetowych: elementu biegowego oraz wspornika piętrowego i międzypiętrowego. Na całość budynku składa się 674 elementy o 28 typach. Osiedle Wola III w Warszawie. Jedną z realizacji 1959 r. budownictwa wielkopłytowego w Polsce jest doświadczalne osiedle wielkopłytowe Wola III Zachód, położone przy końcu ulicy Kasprzaka obok ulicy Grabowskiej. (Autorami projektu są: J. Binuta, H. Ciszewski i K. Mikucka z Biura Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie ). Na osiedlu wzniesiono pięć budynków na zasadzie jednego podstawowego projektu z pewnymi zmianami w każdym z nich. Budynek o kubaturze 11 430 mS i pięciu kondygnacjach naziemnych o wysokości międzypiętrowej 2,80 m jest pięcioklatkowy o 50 mieszkaniach, założony na układzie poprzecznym. Rozstaw osiowy .ścian wynosi 3,90 m i 2,70 m na zmianę. Wzdłuż budynku biegnie ściana środkowa, która poza podziałem pomieszczeń usztywnia konstrukcję. [hasła pokrewne: bramki uchylne, bramki wejściowe, bramy garażowe ]

Prototypy budynków wielkoblokowych

Tuesday, July 12th, 2016

Mając na uwadze znaczne wymiary i ciężar elementów, osiągnięcie dobrych rezultatów możliwe było jedynie przy daleko idącej typizacji. Zastosowano przede wszystkim siatkę modularną, zestaw elementów prefabrykowanych oraz stypizowanie węzłów konstrukcyjnych i instalacyjnych opartych na tej siatce. Prototypy budynków wielkoblokowych Nowej Huty, osiedla Praga II, a szczególnie osiedla Kasprzaka, posłużyły do realizacji wielu innych osiedli projęktowanych w oparciu o elementy prefabrykowane i rozwiązania stosowane w prototypach lub też posłużyły jako wzór do nowych opracowań budownictwa uprzemysłowionego. Wymienić tu należy osiedla: Muranów, Praga II (część nowsza), Okęcie i Wierzbno część B w Warszawie, Koziny i Żubardź w Łodzi, Ligota w Katowicach, Śródmieście Południe we Wrocławiu i inne. Dalszym etapem prac zespołu dra Kleyffa jest realizacja na osiedlu Kasprzaka dwóch budynków prototypowych wielkopłytowych. Budowa nasunęła z jednej strony dużo trudności, z drugiej zaś strony była najpoważniejszym osiągnięciem w dziedzinie budownictwa uprzemysłowionego w Polsce, toteż dokumentacja tzw.Kasprzaków posłużyła do wielu dalszych rozwiązań, zastosowań i realizacji. Kubatura prototypu budynku wielkopłytowego na osiedlu Kasprzaka wynosi 870a m3 na powierzchni zabudowy 625 m. Plan budynku założono jako dwutrakt o głębokości traktu 4,80 m na siatce modularnej 1,60Xl,60 przy wysokości kondygnacji 2,80 m. Lawy fundamentowe, ściany podziemne i słupy nad pomieszczeniami piwnicznymi wykonano systemem tradycyjnym. Cztery kondygnacje nadziemia wykonano z elementów wielkopłytowych o wielkości pomieszczeń, opartych o przyjęty moduł, o ciężarze elementów nie przekraczającym 3,3 T. Grubość ścian wewnętrznych i płyt stropowych wynosi 14 cm, zaś grubość ścian zewnętrznych 22 cm. Elementy ścian zewnętrznych składają się z 4 warstw. Nośna warstwa żużlobetonowa o grubo 11,5 cm pokryta jest od wewnątrz tynkiem gipsowym o grubo 0,5 cm, od zewnątrz zaś izolowana jest 7 cm płytami żwiro-cementowymi pokrytymi 3 cm warstwą betonu fakturowego. Zarówno żużlobeton nośny, jak i beton fakturowy zbrojone są siatką z drutów cp 3 mm. Warstwy licowe elewacji (beton fakturowy) wykonane są z drobnego żwirku, a potem płukane i zmywane szczotkami na czysto. [hasła pokrewne: bramki uchylne, bramki wejściowe, bramy garażowe ]