Zapadliska

Zapadliska można podzielić na zapadliska powstałe wskutek bezpośredniego wpływu płytkiej eksploatacji podziemnej oraz na zapadliska wytworzone wskutek jej wpływu pośredniego. W pierwszym przypadku zapadliska pojawiają się na powierzchni bezpośrednio nad starymi, nie podsadzonymi wyrobiskami lub też nad zawalającym się stropem pokładu. Powodem powstawania tych zapadlisk jest z reguły eksploatacja pokładu węgla niżej położonego, która uaktywnia cały nadkład i stwarza możliwości zawalania się starych, nie wypełnionych wyrobisk, nad którymi powstają zapadliska na powierzchni. W drugim przypadku podstawowym czynnikiem mającym wpływ na powstawanie zapadlisk jest woda, która może dostać się do wyrobisk górniczych i unosić drobne frakcje gruntu oraz sole mineralne. Zapadlisko powstaje wówczas nad miejscem, z którego woda zabiera wymienione substancje, a nie nad wyrobiskiem górniczym, do którego przedostają się transportowane wodą materiały wypełniające pustki. Zapadliska mogą mieć różne kształty w planie; mogą to być pojedyncze leje, rowy lub też zapadliska grupowe. W zależności od spoistości podłoża i grubości ściśliwej przypowierzchniowej warstwy nakładu zapadliska mogą mieć różne kształty i głębokości. Klasyfikacja terenów górniczych Tereny podlegające odkształceniom ciągłym dzieli się na kategorie w zależności od wielkości spodziewanych ekstremalnych odkształceń powierzchni terenu. odstawą do uznania przydatności terenu górniczego dla budownictwa jest: — określenie charakteru i wartości spodziewanych odkształceń powierzchni terenu, spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej, — rodzaj gruntu zalegającego w omawianym obszarze, — rodzaj przewidywanej do wzniesienia budowli lub urządzenia i jego odporność na wpływy eksploatacji górniczej, wynikająca z jego kształtu, konstrukcji i przeznaczenia lub wyposażenia. Ogólne zasady fundamentowania budowli na terenach górniczych Fundamenty budowli posadowionych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej oprócz obciążeń pionowych na grunt muszą także przenieść siły wywołane przez deformację podłoża. Budowle posadawia się zwykle za pomocą law, rusztów, ław fundamentowych z przeponą, płyt fundamentowych, stóp lub skrzyń. Posadowienie na palach i studniach stosuje się tylko w szczególnych przypadkach. [więcej w: kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, bramy i ogrodzenia, bramy poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: impregnacja więźby dachowej kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny naprzód rydułtowy